Tietosuojaseloste – Privacy Policy

Tämä tietosuojaseloste koskee FINN-ELOX OY:n internetsivuja, verkkopalveluja ja pikaviestivälineitä mm. Messenger.

1 Rekisterinpitäjä

FINN-ELOX OY
Hulikanperä 2, 37570 LEMPÄÄLÄ
Y-tunnus: 1889480-7
https://pesuaine.com/

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Nokelainen
Henkilöstöpäällikkö/Ostojohtaja
tero.nokelainen(at)finn-elox.fi

3 Tietosuojavastaava

Tero Nokelainen
Henkilöstöpäällikkö/Ostojohtaja
tero.nokelainen(at)finn-elox.fi

4 Rekisterin nimi

FINN-ELOX tietosuojaseloste.

5 Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten mm. tuotteiden ostamista ja yhteydenottopyyntöjen käsittelemiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiden itsensä luovuttamina.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään henkilötietoja, kuten nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja muita rekrytointihakemusten ja yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn tarvittavia tietoja.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa yhtiön ulkopuolisille henkilöille vain jos se on tarpeen käyttäjän pyytämän palvelun suorittamiseksi.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Rekisteriin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

FINN-ELOX OY ei siirrä mihinkään muualle tässä rekisterissä olevia tietoja ellei se ole tarpeen käyttäjän pyytämän palvelun suorittamiseksi.

9 Verkkopalvelun käyttäjän oikeudet

Kävijällä on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Kävijä voi tarkastaa tai oikaista henkilötietonsa lähettämällä sitä koskevan pyynnön FINN-ELOX OY:lle.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. FINN-ELOX OY vastaa tarkastusoikeuteen perustuvaan pyyntöön kahden (2) viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

10 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

FINN-ELOX OY ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan turvallisesti.

11 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaseloste 03.12.2020. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.